Doskonałe pasze z łąk i pastwisk

Seminarium top agrar Polska

Dwór Czarneckiego, Porosły-Kolonia 54 A, Choroszcz k. Białegostoku, woj. podlaskie

Dziękujemy za udział w seminarium organizowanym przez redakcję top agrar Polska.

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy
Program
Edycja 2016

Przyszły kształt polityki rolnej w Unii będzie miał decydujący wpływ na dochody każdego gospodarstwa.

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie są obecnie scenariusze i dyskusje wokół pomysłów na nową Wspólną Politykę Rolną, musisz koniecznie wziąć udział w II Forum organizowanym przez redakcję miesięcznika topagrar Polska.


Liczba miejsc ograniczona. Nie czekaj - zarezerwuj miejsce dla siebie!

Zapisy
Zarezerwuj miejsce

5.06.2018

6.06.2018

Bobrowy Dwór, Smrock-Dwór 16 A, Szelków k. Makowa Mazowieckiego, woj. mazowieckie

Prelegenci

Program seminarium

Rejestracja uczestników

08:30 – 09:30

09:30 – 09:45

09:45 – 10:30

10:30 – 10:45

10:45 – 11:30

11:30 – 12:00

12:00 – 12:30

13:30 – 14:30

14:30 – 14:45

Panel I – Uprawa łąk i pastwisk

Najczęstsze błędy popełniane w zakładaniu i użytkowaniu łąk i pastwisk – dr Maria Walerowska, top agrar Polska

Jak dobrze dobrać gatunki traw i motylkowatych do specyficznych warunków siedliska? – prof. Piotr Goliński, UP Poznań

Polski rolnik zasługuje na najlepsze – rozwiązania na użytkach zielonych – Grzegorz Orzeszek, DLF

Jak dobrze wykonać podsiew – zalecenia z praktyki – Alfons Göbel, niezależny doradca w zakresie pielęgnacji użytków zielonych

Przerwa kawowa

Panel II – Technika zbioru

Przerwa obiadowa

Panel III – Jakość i wartość pokarmowa kiszonki

Zielona alternatywa dla pasz GMO – Marcin Jajor, top agrar Polska

2-3 cm robią różnicę - wysokość koszenia ma znaczenie – Jan Beba, top agrar Polska

12:30 – 12:45

Przede wszystkim jakość paszy – innowacje w maszynach zielonkowych KUHN – Ireneusz Gałka, KUHN-Maszyny Rolnicze Sp. z o.o. (wystąpienie 5.06.)

Massey Ferguson Green Harvesting – maszyny do szybkiego i efektywnego zbioru pasz objętościowych, Albert Ciszek, Massey Ferguson (wystąpienie 6.06.)

12:45 – 13:30

Sprawny zbiór i zakiszenie gwarantem utrzymania wysokiej jakości kiszonki – Alfons Göbel, niezależny doradca w zakresie pielęgnacji użytków zielonych

Zwiększenie wydajności użytków zielonych przez nawożenie dolistne – Michał Kochański, ADOB (wystąpienie 5.06.)

Kukurydza to też trawa – przedstawienie palety odmian IGD Polska, Tomasz Świstek (wystąpienie 6.06.)

14:45 – 15:00

15:00 – 16:00

Jak dobrze zakonserwować paszę zebraną z użytków zielonych i bez błędów wykorzystać ją w żywieniu – prof. Zygmunt M. Kowalski, UR Kraków

Prelegenci

prof. Piotr Goliński, UP Poznań

Kierownik Katedry Łąkarstwa i Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Zajmuje się tematyką opłacalności zakładania różnych typów użytków zielonych w różnych systemach agrotechnicznych – uproszczonych i konwencjonalnych. W obszarze jego zainteresowań jest m.in. dobór odpowiednich gatunków traw i motylkowatych do mieszanek pastewnych do podsiewu przeznaczonych do specyficznych warunków glebowo-klimatycznych, tak aby uzyskiwać zadowalający efekt ekonomiczny i jak najwyższą produkcję mleka z 1 ha.

Alfons Göbel, niezależny doradca agrotechniczny w zakresie zakładania i pielęgnacji użytków zielonych

Praktyk – rolnik i doradca. Zajmuje się doradztwem w zakresie wykonywania efektywnego podsiewu łąk i pastwisk – przede wszystkim dla bydła mlecznego, ale także mięsnego – w celu zwiększenia ilości i jakości pozyskiwanej paszy. Prowadzi szkolenia i praktyczne warsztaty dotyczące zakładania oraz agrotechniki – w tym także efektywnego zbioru i organizacji zielonej taśmy w gospodarstwie.

prof. Zygmunt Maciej Kowalski, UR Kraków

Kierownik Katedry Żywienia i Dietetyki Zwierząt Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Niekwestionowany autorytet i od ponad 20 lat prekursor aktualnych trendów w dziedzinie żywienia bydła mlecznego, autor oryginalnych prac i publikacji m.in. na temat wartości i jakości pokarmowej pasz, ich strawności czy optymalnego pokrycia potrzeb pokarmowych zwierząt w zależności od ich okresu fizjologicznego. Wieloletni współpracownik „top agrar Polska".

Formularz zgłoszeniowy

Aby wziąć udział w seminarium należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i uiścić opłatę:


- 30 zł/os. – indywidualny prenumerator top agrar Polska (przedpłata),


- 50 zł/os. – indywidualny prenumerator top agrar Polska (płatność w dniu seminarium, tylko w przypadku wolnych miejsc),


- 60 zł/2 os. – indywidualny prenumerator top agrar Polska oraz dodatkowa osoba (przedpłata),


- 100 zł/2 os. – indywidualny prenumerator top agrar Polska oraz dodatkowa osoba (płatność w dniu seminarium, tylko w przypadku wolnych miejsc),


- 150 zł/os. – osoby, które nie prenumerują top agrar Polska lub firmy.


W cenie wliczone są: udział w seminarium, pakiet materiałów konferencyjnych, w tym najnowsza publikacja top agrar Polska "Użytki zielone. Mistrzowski plon i jakość", poczęstunek.


- 0 zł/os. – udział w seminarium bez pakietu materiałów konferencyjnych.


Warunki udziału

Numer konta, na który należy wpłacić pieniądze za uczestnictwo otrzymacie Państwo w mailu zwrotnym, po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.


Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność opłaconych zgłoszeń.


Osoba prenumerująca miesięcznik top agrar Polska może po cenie promocyjnej zarezerwować maksymalnie 2 miejsca na seminarium.


Dodatkowe informacje można także uzyskać telefonicznie pod numerem 61 886 29 60.

Sponsorzy sesji tematycznych:

Partnerzy seminarium