Myślisz o zmianie swojego wizerunku?

Biorę udział w konkursie

Zapraszamy do konkursu na metamorfozę!


Konkurs "Piękna jak Ty"

Sprawdź szczegóły

Jesteś rolniczką i Czytelniczką "top agrar Polska"

Chciałabyś zmienić lub poprawić swój wizerunek?

Weź udział w konkursie "Piękna jak Ty" i wygraj metamorfozę

Określimy Twój typ urody oraz sylwetki.

Dobierzemy odpowiedni makijaż i fryzurę.

Dobierzemy dla Ciebie stylizację na czasie.

wszystkie Panie w wieku od 20 lat:

ZAPRASZAMY

∙ wypełnij formularz zgłoszeniowy

∙ odpowiedz na pytania konkursowe w formularzu

Biorę udział w konkursie

Na zgłoszenia czekamy do 17 sierpnia.

Spośród zgłoszonych kandydatek wybierzemy 9 Pań, których odpowiedzi na konkursowe pytania będą najciekawsze. Wyłonione kandydatki otrzymają kolejne zadanie konkursowe, na podstawie którego zostaną wyłonione 3 Laureatki konkursu. Każda z Laureatek zostanie zaproszona na metamorfozę do Poznania.

Our next trips

The name of the trip

When?

01-02.06.2017

Information about the place where you'll stay

Where?

Price?

$100 ($20 in andvance)

  • Thing that is included in the price
  • Thing that is included in the price
  • Thing that is included in the price
  • Thing that is included in the price
  • Thing that is included in the price

Trip schedule

First day

Breakfast

10.30

First trip

11.00 - 13.00

Lunch

13.30

Training

14.30

Meeting

17.30

Dinner

19.00

Lecture

20.00

Lecture

14.00

The end

Trip

Training

11.30

Lunch

13.30

Second day

Breakfast

7.30 - 9.00

9.30 - 11.00

SIGN UP FOR THE TRIP

Photo gallery

Formularz zgłoszeniowy

Wypełnij swoimi danymi oraz odpowiedz na pytania konkursowe:

Wszystkie zgody oznaczone gwiazdką * są wymagane, aby wziąć udział w konkursie.
Tutaj możesz zapoznać się z Regulaminem konkursu.
Chętnie poinformujemy Cię o podobnych konkursach, usługach/produktach adresowanych do branży rolniczej. Przekaz dostosujemy do Twoich potrzeb w oparciu o dane o twojej działalności przekazane nam teraz i/lub w kolejnych kontaktach. Czasem zapytamy o opinię na temat naszej oferty i dostarczanych Tobie treści. Zawsze masz prawo do sprzeciwu w tym zakresie. 
* Zakreślenie pola oznacza zgodę na przekaz profilowanych treści marketingowych i handlowych, zawsze możesz ją cofnąć.

2. Zgadzam się na przekazywanie mi profilowanych informacji marketingowych i handlowych przez PWR dotyczących ofert PWR, spółki powiązanej AgriContact Sp. z o.o. i ich partnerów poprzez:

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o (PWR), ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań to Administrator Twoich danych osobowych. Przekazane PWR dane nie podlegają automatycznym decyzjom niosącym skutki prawne dla podmiotów danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by uczestniczyć w konkursie. Cele i podstawy przetwarzania danych (art.6 ust.1 lit.f,c,a RODO): (1) realizacja uzasadnionego interesu PWR, który jest organizacja konkursu, zbieranie opinii o usługach i dostarczanych treściach; przekaz profilowanych treści marketingowych i handlowych pocztą tradycyjną lub poprzez sms, mms, telefon, e-mail wg. udzielonych zgód; zabezpieczenie roszczeń, (2) realizacja obowiązków prawnych: wydanie nagrody, (3) przekaz marketingowy, przetwarzanie wizerunku i danych Uczestników konkursu na podstawie odrębnej zgody. Czas przetwarzania: przez czas realizacji danego celu, do przedawnienia roszczeń, odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu Odbiorcy danych: firmy świadczące usługi hostingowe, pocztowe, telekomunikacyjne, finansowe i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Prawa osób, których dane przetwarzamy: zależnie od celu, to prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu, przenoszenia danych, prawo żądania ich usunięcia, odwołania zgody. W chwili stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych prawo złożenia skargi do Prezesa UODO, ul. Stawki 2 w Warszawie. Kontakt z PWR: tel. 61 869 06 30, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: daneosobowe@pwr.agro.pl, więcej informacji w Polityce Prywatności na stronie: www.pwr.agro.pl